Átomát chống giật

Sản phẩm do hãng Mitsubishi Nhật Bản sản xuất .Chi tiết sản phẩm : ( có Bảng giá đi kèm)

Tiêu chuẩn toàn cầu ( IEC/JIS/EN/GB/UL/CSA )

Ampe Frame hoàn chỉnh từ 30(32)AF đến 1600AF

Chức năng cơ bản :

Cách ly, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò.

Các dòng sản phẩm :

NV- C : loại kinh tế

( 30AF, 63AF, 125AF, 250AF, 400AF, 630AF, 800AF )

NV- S : loại tiêu chuẩn

( 32AF, 63AF, 125AF, 250AF, 400AF, 630AF, 800AF, 1250AF, 1600AF )

NV- H : loại dòng cắt cao

NV- U : loại hạn dòng