Các khách hàng đang hợp tác

1. Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh – Khu dân cư phường Cẩm Thủy, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
2. Xí nghiệp than Giáp Khẩu và Xí nghiệp chế biến tiêu thụ than Hòn Gai thuộc Công ty Than Hòn Gai – Vinacomin
3. Cảng khách Hòn Gai do Công ty TNHH 1 thành viên VINASHIN cảng khách Hòn Gai.
4. Cảng Cái Món – XN DV & KD Than thuộc Công ty Than Hạ Long – Vinacomin.
5. Cụm Công nghiệp cảng Cái Lân tại Công ty cổ phần 12 -11 Hạ Long.
6. C.ty Than Hòn Gai – Vinacomin.
7. Công ty cổ phần than Núi Béo- Vinacomin.
8. Công ty cổ phần than Hà Lầm- Vinacomn.
9. Tổng công ty than Đông Bắc- Vinacomin.
10. Công ty than Thống Nhất – Vinacomin.
11. Công ty cổ phần than Cọc sáu – Vinacomin.
12. Công ty TNHH một thành viên than Nam Mẫu
13. Xí nghiệp than Khe Sim – Tổng Công ty Đông Bắc.
14. Công ty CP Xây Lắp điện Quảng Ninh.
15. Công ty Điện Lực Quảng Ninh.
16. Trung tâm kiểm điịnh an toàn Công nghiệp I.
17. Sở Công Thương Quảng Ninh.
18. Công ty cp May và Xây lắp Đức Anh.
19. Công ty cổ phần Than Đèo nai- Vinacomin.
20. Công ty Xây dựng Hầm lò 2 – Vinacomin.
21. Công ty cổ phần than Hà tu – Vinacomin.