Phương thức tổ chức thi công

Danh sách cán bộ chủ chốt tổ chức, chỉ đạo thi công
 
 
Số
TT
 
Họ và tên
 
Chức vụ
 
Trình độ
chuyên môn
 
Tuổi
chức vụ
 
Tuổi nghề
 
I
Bộ chỉ huy
1
Nguyễn Minh Tân
Giám đốc
Cử nhân Luật – Kinh tế
4
8
 
2
Nguyễn Đình Huấn
Phó giám đốc
Kỹ sư
4
      6
 
3
Đỗ Khánh Ninh
T.P. kỹ thuật
Ks Xây dựng
3
6
 
4
Nguyễn Thị Kim Tuyến
P.P Kế toán
Kỹ sư Kinh tế
4
      5
 
5
Hà Thế Chinh
P.Phòng TC-HC
Kỹ sư Kinh tế
4
5
 
6
Nguyễn Thị Ngân
P.Thống Kê
Cao đẳng kinh tế
4
3
 
7
Lê Văn Huân
T.Phòng KH-VT
Kỹ sư Bách khoa
5
11
 
8
Nguyễn Đức Chính
TP TK-TVG
Kỹ sư điện
5
7
 
II
Công trường
1
Lại Thanh Hải
Đội trưởng
Kỹ sư điện
4
7
 
2
Lê Thành Tâm
Tổ trưởng
Bậc 5/7
4
12
 
3
Lê Xuân Khiêm
Tổ trưởng
Bậc 5/7
4
16
 
4
Nguyễn Viết Tường
Tổ trưởng
Bậc 5/7
3
13
 
5
Nguyễn Văn Thi
Tổ trưởng
Bậc 5/7
4
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Thuyết minh nhân sự và tổ chức hiện trường
1. Bộ máy quản lý – chỉ đạo.
Trong toàn bộ quá trình thi công đến khi đóng điện, nghiệm thu, thanh quyết toán bàn giao công trình, Giám đốc công ty là người chỉ đạo và điều hành toàn bộ mọi hoạt động, là người có quyền hành cao nhất quyết định đến mọi vấn đề tài chính, kỹ thuật – an toàn, chất lượng, biện pháp thi công, tiến độ thi công, bố trí nhân sự và các vấn đề khác.
– Phó giám đốc kế hoạch kinh tế
Là người được giám đốc uỷ quyền thay mặt công ty trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vấn đề về vật tư, thiết bị, phương tiện vận chuyển, dụng cụ sản xuất, điều chỉnh nhân lực giữa các tổ để đảm bảo tiến độ thi công, là người thường xuyên có mặt trực tiếp tại hiện trường chỉ đạo trực tiếp các đội, tổ thi công. Đôn đốc các bộ phận cung ứng vật tư, vật liệu, thiết bị kịp thời. Thay mặt giám đốc chỉ đạo bộ phận kỹ thuật – an toàn, giám sát chất lượng, kiểm tra sử lý các vấn đề về kỹ thuật, chất lượng. Chịu trách nhiệm trước công ty về tiến độ, chất lượng, an toàn.

– Phòng Tổ chức- Hành chính
Cùng với phó giám đốc, chỉ huy trưởng, đội trưởng và các tổ chịu trách nhiệm bố trí, đăng ký hộ khẩu tạm trú, chỗ ăn ở, an ninh – trật tự, y tế, đời sống cho công nhân, vệ sinh môi trường với địa phương.
– Phòng kỹ thuật – An toàn
Giúp giám đốc phối hợp chặt chẽ với bên A sử lý các vấn đề về kỹ thuật, giám sát chặt chẽ khâu an toàn lao động, an toàn cho công trình, tham mưu cho phó giám đốc kế hoạch – sản xuất về các vấn đề về biện pháp, phương án thi công công trình nhằm bảo đảm đúng kế hoạch, tiến độ sản xuất đã đề ra. Có quyền báo cáo lãnh đạo cho đình chỉ thi công nếu không thực hiện theo đúng qui trình, qui phạm.
– Phòng Giám sát kiểm tra chất lượng
Thay mặt giám đốc có mặt thường xuyên tại hiện trường, phối hợp chặt chẽ với cán bộ giám sát bên A. Nghiệm thu, giám sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, vật tư, vật liệu, thiết bị, khối lượng, chất lượng công trình. Kiên quyết và báo cáo lãnh đạo sử lý các trường hợp vi phạm khối lượng, chất lượng. Yêu cầu, kiến nghị làm lại các phần việc không đảm bảo chất lượng. Tuân thủ đúng hồ sơ thiết kế đã được duyệt, không được quyền tự ý thay đổi kích thước, chủng loại vật tư, vật liệu không đúng thiết kế. Chịu trách nhiệm về vật chất trước công ty và pháp luật.
– Phòng Kế toán
Chịu trách nhiệm trước giám đốc về việc huy động các nguồn vốn để đầu tư cho thi công công trình gồm: Vốn để mua sắm vật liệu, vật tư, thiết bị, tiền lương cho công nhân. Đảm bảo cung ứng đủ tài chính không để ảnh hưởng đến đời sống công nhân. Kết hợp chặt chẽ với phòng kế hoạch vật tư, đội xây lắp để có kế hoạch vốn phù hợp đáp ứng mọi yêu cầu của sản xuất.
-Phòng Kế hoạch- vật tư
Cùng với phó giám đốc kế hoạch – sản xuất cân đối lập kế hoạch cung ứng vật tư, vật liệu, thiết bị, phương tiện vận tải, dụng cụ sản xuất, an toàn cụ thể theo tiến độ thi công, cung ứng kịp thời các nhu cầu cho đội thi công, không để công nhân phải nghỉ chờ việc do thiếu vật tư, phương tiện vận tải. Theo dõi, cập nhật hàng ngày việc cung ứng vật tư, vật liệu, tiến độ thi công để hàng ngày, hàng tuần báo cáo trong hội nghị giao ban sản xuất đồng thời báo cáo, kiến nghị có biện pháp sử lý kịp thời các vấn đề phát sinh về nhân lực. Phải nắm chặt tiến độ và các vướng mắc về nhân lực để điều chỉnh kịp thời bộ phận nào cần nhiều nhân lực trong thời gian nào để bố trí linh hoạt sao cho không có bộ phận nào thừa, thiếu ảnh hưởng đến tiến độ. Phối hợp và liện hệ chặt chẽ với bên A và địa phương lo giải quyết các thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng.
– Xưởng cơ máy
Gia công kịp thời các phụ kiện cơ khí đúng thiết kế, đúng chủng loại cho công trình. Đảm bảo chất lượng kỹ, mỹ thuật.
– Đội xe
Đảm bảo các phương tiện vận chuyển linh hoạt, thông suốt trong toàn bộ quá trình thi công, vận tải kịp thời các chủng loại vật tư, thiết bị, dây dẫn, xà, sứ, cột, cát, đá cho công trình không để công nhân phải nghỉ chờ việc.
2. Mối quan hệ trụ sở chính – Chỉ huy công trường – Đội trưởng.
Trong toàn bộ quá trình thi công tại hiện trường, Công ty bố trí một trụ sở chỉ huy đặt trực tiếp tại công trình và thường xuyên bố trí các cán bộ quản lý, giám sát, kỹ thuật và đội trưởng có mặt trực tiếp tại hiện trường thường trực suốt ngày đêm nhằm giải quyết mọi vướng mắc phát sinh, thay đổi kỹ thuật, giám sát an toàn, giám sát chất lượng, điều hành nhân lực, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khoẻ, đời sống. Theo dõi , cập nhật các nhu cầu về kinh phí, vật tư, thiết bị để kịp thời báo cáo về công ty cung cấp.
Hàng ngày cán bộ chỉ huy, đội trưởng, giám sát chất lượng, kỹ thuật an toàn phải có mặt tại nơi công nhân trực tiếp thi công để theo dõi giám sát, điều hành nhân lực, vật tư, thiết bị, phương tiện dụng cụ cho hợp lý.
Mọi sự chỉ đạo, điều hành thi công, biện pháp thi công , tiến độ chất lượng – an toàn từ các tổ đến chỉ huy công trường và bộ chỉ huy phải thông qua các phòng chức năng và lãnh đạo công ty thường xuyên và ngược lại qua điện thoại, thư, fax, …vv.
3. Trách nhiệm và quyền hạn được giao quản lý điều hành tại công trình.
a. Trưởng phòng kỹ thuật
– Thay mặt giám đốc giải quyết toàn bộ các vấn đề liên quan đến kỹ thuật – an toàn, biện pháp thi công, chất lượng công trình.
– Giúp giám đốc giám sát, đôn đốc đơn vị thi công, đề ra các giải pháp, biện pháp đảm bảo tiến độ, đúng qui trình, qui phạm điện.
– Liên hệ với chủ đầu tư, cán bộ kỹ thuật bên A giải quyết, bàn bạc các vấn đề phát sinh về kỹ thuật, chất lượng.
b. Chỉ huy trưởng – Đội trưởng thi công
– Thay mặt giám đốc nhận lệnh sản xuất, nhận quản lý, điều hành toàn bộ tài sản, thiết bị, phương tiện của Công ty điều đến xây dựng công trình.
– Điều hành các tổ trưởng và công nhân trong các tổ và đội thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, vệ sinh, đời sống, đảm bảo liên tục số lao động trong suốt quá trình thi công.
– Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, giữ gìn mối đoàn kết thân ái với
các đoàn thể, nhân dân của khu vực đóng quân, sẵn sàng làm tốt và cùng với chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự.
– Hàng ngày họp rút kinh nghiệm và phổ biến kế hoạch ngày hôm sau.
– Hàng ngày ghi nhật ký theo dõi tiến độ, nhân lực.
– Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tiến độ công việc, chất lượng, an toàn, vật tư, tiền vốn của công ty giao cho tổ đội.

– Có quyền đề xuất với giám đốc khen thưởng cán bộ công nhân có thành tích năng suất, kỷ luật cán bộ công nhân viên vi phạm kỷ luật, nội qui của công ty và công trường.
– Thường xuyên báo cáo xin chỉ thị của công ty về tiến độ vật tư, tiền vốn.
– Thay mặt giám đốc liên hệ, phối hợp với chủ đầu tư, cán bộ kỹ thuật A, chính quyền địa phương giải quyết các vướng mắc và giải phóng mặt bằng.